Coprophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.