Coracoid Process teriminin tıbbi anlamı; Kürek kemiği korakoid (kargamsı) çıkıntı, processus coracoideus;