Cordal teriminin tıbbi anlamı; a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.