Cordectom teriminin tıbbi anlamı; n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.