Corectasia teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.