Corectoipa teriminin tıbbi anlamı; n. Pupillanın yer değiştirmesi.