Corectomy teriminin tıbbi anlamı; n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.