Coretomy teriminin tıbbi anlamı; n. İris'e kesit yapma