Corn Plaster teriminin tıbbi anlamı; Nasır'ı ortadan kaldıram amacıyla nasırlı bölge üzerine yapıştırılan ilaçlı plaster;