Corneum teriminin tıbbi anlamı; n. derinin boynuzumsu tabakası, stratum corneum.