Cornification teriminin tıbbi anlamı; n. Boynuzlaşma.