Cornu Minus teriminin tıbbi anlamı; anat. Dil kemiğinin küçük boynuzu.