Cornutine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.