Coronary Circulation teriminin tıbbi anlamı; Kalbin cidarlarında cereyan eden dolaşım;