Coronary Vein teriminin tıbbi anlamı; Koroner ven (kalp), vena coronaria;