Corostasis teriminin tıbbi anlamı; n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.