Corotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Korneayı kesme ameliyatı.