Corpus Albicans teriminin tıbbi anlamı; anat. Körelmiş bir sarı özdekten oluşan bağ dokusu.