Corpus Amygdaloideum teriminin tıbbi anlamı; anat. Çağlamsı özdek.