Corpus Cavernosum Clitoridis teriminin tıbbi anlamı; anat. Dılağın gövdesiyle birleşik olan sağ ve sol kovucuklu özdekler.