Corpus Femoris teriminin tıbbi anlamı; Uyluk kemiği (femur) cismi.