Corpus Linguae teriminin tıbbi anlamı; anat. dil ucula dil kökü arasında bulunan dil gövdesi.