Corpus Mandibulae teriminin tıbbi anlamı; anat. Altbükecin üzerine altbükeç kollarının oturduğu yatay bölümü.