Corpus Maxillae teriminin tıbbi anlamı; anat. Üstbüecin üstükeç sinezini çevreleyen özdeksel bölümü.