Corpus Metatarsalis teriminin tıbbi anlamı; Metatars kemiği cismi.