Corpus Sterni teriminin tıbbi anlamı; Göğüs kemiği gövdesi.