Corpus Striatum teriminin tıbbi anlamı; Beyin yarımküresinin çizgili cismi (her yarımkürenin diencephalon ile birleştiği bölgede büyükçe gri madde kitlesi).