Corpus Vitreum teriminin tıbbi anlamı; anat. Sırçamsı özdek.