Corpus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. corpora) 1. Vücut beden; 2. Gövde (ogran veya organın bir kısmı); 3. Cisim, corporis.