Corpuscular Lamellosa teriminin tıbbi anlamı; anat. Vater-pacini özdekçikleri.