Corpuscular Renis, teriminin tıbbi anlamı; anat. Yumacık ve yumacık koruncağından oluşan böbrek özdekçikleri.