Corrosive Cerebelli teriminin tıbbi anlamı; anat. İmikçiğin (beyincik), daha çok sinir gözelerinden oluşan, yaklaşık 1 mm. kalınlıktaki sabuğu.