Corrosive Sublimate teriminin tıbbi anlamı; Biklorit, süblime.