Corrosive teriminin tıbbi anlamı; a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.