Corti's Tunnel teriminin tıbbi anlamı; İçkulakta Corti çomakları ile lamina basilaris arasında kalan üçgen şeklindeki tünel.