Coryza teriminin tıbbi anlamı; n. Burun nezlesi, koriza.