Costa Arcuariae Affixae teriminin tıbbi anlamı; Birleşik kaburgalar.