Costalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Kosta (kaburga) ağrısı.