Costive teriminin tıbbi anlamı; a. Kabız, inkıbazı olan.