Costotome teriminin tıbbi anlamı; n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.