Costotransversectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.