Costovertebral teriminin tıbbi anlamı; a. Kaburga ve vertebraya ait.