Counterpoison teriminin tıbbi anlamı; n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.