Courvoisier-Terrier Syndrome teriminin tıbbi anlamı; Vater ampulunun bir tümör ile tıkanmasında safra kesesinin büyümesi, retansiyon sarılığı ve dışkının renginin açılması bu sendromu oluşturur;