Coxa Vara teriminin tıbbi anlamı; Femurun boyun ile gövdesi arasındaki açının küçülmesi.