Coxal teriminin tıbbi anlamı; a. Kalça eklemi ile ilgili.