Coxalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.