Cranial Vertebra teriminin tıbbi anlamı; Kafatası ve yüz kemikleri (bazıları tarafından omur telakki edilir);