Craniectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.