Craniometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.